Declarație privind protecția datelor


Introducere

  1. Entitate abilitată (Operatorul) și contact
  2. Ce sunt datele cu caracter personal
  3. Cum vă utilizăm datele dumneavoastră
  4. Exprimarea acordului, drepturi de retragere/de contestație
  5. Modificarea prezentelor informații privind protecția datelor

Introducere

Protecția sferei private și a drepturilor personale fundamentale ale clienților noștri la accesarea site-ului nostru de web are o semnificație fundamentală în scopul unei utilizări fiabile a ofertelor noastre. Dacă vizitați www.konigfrankstahl.ro, datele cu caracter personal sunt colectate și utilizate într-o proporție redusă. Cu această declarație privind protecția datelor vrem să reliefăm și să explicăm angajamentul nostru pentru o gestionare sigură și fiabilă a acestor date, despre cum anume utilizăm datele cu caracter personal ale clienților noștri. Respectăm cele mai stricte prevederi ale legislației de protecție a datelor în vigoare. Securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră este deosebit de importantă pentru noi. De aceea, ca principiu fundamental, informațiile clienților nu sunt niciodată vândute și nici închiriate de către Frankstahl. Comunicăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai în cazul unui imperativ economic de partea procesatorilor de comenzi împuterniciți de către noi (de ex.: prestatorii serviciilor de plată în cazul achitărilor online, asigurare pentru credit), în măsura în care acestea se impun pentru efectuarea serviciului respectiv. Totalitatea procesatorilor de comenzi sunt obligați contractual să trateze datele dumneavoastră în mod confidențial și ale prelucra numai în limitele mandatului acordat de către noi.

În cadrul prezentei declarații privind protecția datelor vrem să vă informăm despre gestionarea datelor dumneavoastră, pe cuprinsul www.konigfrankstahl.ro.

1. Entitate abilitată (Operatorul) și contact

Dacă aveți întrebări despre protecția datelor, vreți să vă exercitați drepturile sau pretențiile privind datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să vă adresați:

KONIG FRANKSTAHL S.R.L.
Bucuresti, Soseaua Berceni, Nr. 108, Sector 4, 401919
TEL: +40 31 805 23 83
konigfrankstahldpo@koenigfrankstahl.ro

2. Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt acele date ce pot fi asociate unei persoane. Acestea cuprind spre exemplu date precum numele, adresa, adresa de E-Mail si numărul de telefon. Pe lângă acestea se colectează automat din motive tehnice la vizitarea site-ului nostru de web și alte date suplimentare, ca de ex. adresa IP, pe care furnizorul dumneavoastră de servicii internet o atribuie computerului dumneavoastră cu ocazia conectării la internet sau informații despre pagina de internet de pe care ați accesat oferta noastră sau browser-ul de internet pe care îl utilizați (informații tehnice). Aceste informații tehnice pot reprezenta în cazuri individuale izolate și datele cu caracter personal. De regulă utilizăm informațiile tehnice în majoritatea cazurilor uzuale numai în măsura în care acestea sunt necesare din motive tehnice pentru operarea site-ului nostru de web și protecția acesteia împotriva atacurilor și abuzurilor precum și pseudonimizat sau anonimizat în scopuri statistice.

3. Cum vă utilizăm datele dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră numai în conformitate cu respectivele prevederi legale aplicabile și cu prezentele indicații privind protecția datelor, pentru a vă putea oferi produsele și serviciile cerute de dumneavoastră. Prelucrările datelor dumneavoastră care depășesc acest cadru sunt efectuate de către noi numai cu acordul dumneavoastră sau vom utiliza datele numai sub formă pseudonimizată sau anonimizată. In cazul in care societatea noastră dorește să prelucreze datele Dvs. cu caracter personal in alte scopuri, decât cele arătate mai sus, veți fi informat solicitându-vi-se în mod expres consimțământul pentru noul scop de prelucrare. Nicio dată cu caracter personal nu va fi prelucrată în alte scopuri, decât după obținerea consimțământului.

Pentru procesarea ofertelor/comenzilor necesităm de regulă, ca principiu de bază, următoarele date:

Dacă vizitați site-urile www.konigfrankstahl.ro sunt memorate în mod standard, pe cuprinsul fișierelor tip protocol, așa-numitele Logfiles:

Aceste date sunt memorate de către noi pentru o perioadă de 7 zile ca măsură tehnică preventivă de protecție a sistemelor de prelucrare a datelor împotriva accesărilor neautorizate.

Noi menținem în permanență măsuri tehnice și organizatorice actualizate și testate continuu pentru garantarea securității datelor, în special pentru protecția datelor dumneavoastră din decursul transmisiei datelor precum și împotriva luării la cunoștință de către terți.

4. Exprimarea acordului, drepturi de retragere/de contestație

Puteți refuza oricând o utilizare a datelor dumneavoastră în scopuri publicitare, de cercetare a pieței și sondare a opiniei sau să vă exprimați dezacordul privind utilizarea pe viitor a datelor dumneavoastră. Puteți să ne transmiteți refuzul sau dezacordul prin e-mail la adresa de mail: konigfrankstahldpo@koenigfrankstahl.ro. În măsura în care primiți prin e-mail materiale publicitare din partea noastră, puteți să vă exercitați dreptul de opoziție prin efectuarea unui click pe link-ul primit pe E-Mail și urmând indicațiile ulterioare. Vă rugăm să aveți înțelegere pentru faptul că implementarea refuzului/retragerii dumneavoastră din sistemele noastre s-ar putea să necesite un anume interval de timp și să mai primiți pe durata acestuia în continuare și alte mesaje din partea noastră. Termenul de soluționare al cererii Dvs. va fi de 30 de zile calendaristice. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. Societatea în calitate de operator vă va informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii. În măsura în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal aveți astfel drept la informare privind scopurile prelucrării, categoriile datelor cu caracter personal prelucrate, destinatarul acestor date cu caracter personal, durata stocării, drepturile care vi se cuvin, proveniența datelor cu caracter personal precum și existența unei metode automatizate de luare a deciziilor. Această informare este gratuită.

Sunteți îndreptățit să solicitați rectificarea datelor cu caracter personal eronate sau incomplete care vă privesc. Aveți drepturi să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc în măsura în care prelucrarea datelor a avut loc în mod ilicit și nu există obligații juridice de partea noastră care să contravină unei ștergeri.

Sunteți îndreptățit să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, vrând să vă atenționăm asupra faptului că utilizând datele dumneavoastră exclusiv pentru prestarea operațiunilor comerciale nu impune acordul suplimentar al dumneavoastră referitor la primirea de materiale publicitare.

Sunteți îndreptățit să solicitați transmiterea datelor dumneavoastră, pe care ni le-ați pus la dispoziție într-un format bine structurat, uzual și lizibil în mod automatizat. Aveți dreptul la portabilitatea datelor, ceea ce presupune ca datele cu caracter personal să fie transmise de noi direct către un alt operator, în măsura în care va fi posibil din punct de vedere tehnic.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania dacă v-au fost încălcate drepturile cuvenite în raport cu protecția datelor.

5. Modificarea prezentelor informații privind protecția datelor

Vrând să prezentăm clienților noștri în permanență o ofertă atractivă, ne adaptăm astfel continuu sortimentul nostru cerințelor clienților. Din acest motiv pot deveni necesare actualizări ale prezentelor informații privind protecția datelor. De aceea vă recomandăm să vă informați periodic despre modificările din cadrul prezentului site.

Status actualizare iunie 2019

CATRE
MAGAZIN
thesteel